Nature of Vilnius

Download
Nature of Vilnius 2.pdf
Adobe Acrobat Document 272.5 KB
Download
Nature of Vilnius 1.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

A Historic Discovery

Piešinių paroda

Exhibition of paintings

Dailės studijos mokinių piešinių paroda. Šie piešiniai keliaus į Madridą, tuomet pasieks kitas projekte dalyvaujančių užsienio šalių mokyklas!

Exhibition of paintings students have created in Art study. These painting will travel to Madrid and then reach other schools participating in project!Mokinių sukurtas turas po Vilniaus senamiestį

Tour arround Vilnius Old town created by students

8c klasės mokiniai sukūrė virtualius turus po Vilniaus senamiestį anglų kalba, skirtą turistams, ketinantiems aplankyti Vilnių. Mokiniai savo darbus pristatė komisijai ir klasės draugams. Kviečiame aplankyti Vilnių!

Students from class of 8c created virtual tour arround Vilnius Old Town in English for tourists who are planning to visit Vilnius.  These tours were presented to commission of teachers and other class friends. Come and visit Vilnius!Virtualus bendravimas su mokiniais iš Salaspilio vidurinės mokyklos

Skype call with students from Salaspils 1.vidusskola

Šią savaitę 8e mokiniai turėjo išskirtinę galimybę bendrauti su 6-7 klasių mokiniais iš Latvijos anglų kalbos pamokoje naudojant Skype programą. Pokalbio tema - Erasmus+ projekto metu sukurtų filmų apie sostinės legendas aptarimas. Mokiniai atsakinėjo į vieni kitų iš anksto paruoštus klausimus. Nepaisant techninių iššūkių, sėkmingai pasitikrinome žinias, patobulinome bendravimo įgūdžius ir taip įgijome naujos patirties. Džiaugiamės tarptautiniu bendradarbiavimu! 

 

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Jankauskaitė-Jokūbaitienė

This week 8th graders from Engineering lyceum of Vilnius Gediminas Technical University had an oppportunity to communicate with 6-7 th graders from Salaspils 1. vidusskola during their English lesson. Students discussed about the filmed legends and answered prepared questions. It was an interesting lesson and students are happy to cooperate! 

 

 

English teacher 

Vitalija Jankauskaitė-JokūbaitienėUnesco paveldas Vilniuje

Unesco Monuments in Vilnius

8e klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoju Vidu Gečioniu domėjosi UNESCO paveldu Vilniuje.

Mokiniai rinko informaciją, fotografavo, filmavo objektus ir parengė pristatymą lietuvių bei anglų kalba.

 

Padedant anglų kalbos mokytojai Vitalijai Jankauskaitei-Jokūbaitienei mokiniai sukūrė ir įgarsino anglų kalba filmą, pristatantį UNESCO saugomus objektus Vilniuje.  Mokiniai projekto partnerių mokiniams sukūrė kryžiažodį, kurį jie galės išspręsti tik pasižiūrėję filmuką apie UNESCO paveldą Vilniuje.

Students of 8th e grade togehter with  history teacher Vidas Gečionis were interested in UNESCO heritage in Vilnius.
Students collected information, photographed, filmed UNESCO objects and made a presentation in Lithuanian and in English.

With the help of English teacher Vitalija Jankauskaite-Jokubaitiene students created and voiced in English the film, presenting the UNESCO monuments in Vilnius. Our students also created a crossword for other students participating in this Project from other countries that they will be able to solve it just by looking the film about UNESCO heritage in Vilnius.Legenda apie Vilniaus įkūrimą

The Legend of Establishment of Vilnius

Įgyvendinant projektą ir siekiant susipažinti su visų "Europos sostinių paslaptys" projekte dalyvaujančių valstybių sostinių įkūrimu, Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Bulgarijos, Kroatijos, Rumunijos mokyklų mokiniai inscenizavo savo sostinių legendas.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 8d klasės mokiniai suvaidino ir nufilmavo legendą apie Vilniaus įkūrimą. Kitų šalių mokiniai, peržiūrėję filmuką, vaizdo konferencijos metu turės atsakyti į mūsų mokinių užduotus klausimus.

While implementing the project and getting acquainted with all the establishments of capitals of countries participating in the project" The Mysteries of European Capitals" the students of Lithuania, Latvia, Spain, Bulgaria, Croatia and Romania have staged the legends of their capitals.

8th grade students of Engineering Lyceum of Vilnius Gediminas technical university have played and filmed legend about the establishment of Vilnius. Students from other countries will watch this video and during video conference will answer the prepared questions of our students.Pažintis su sostinės paslaptimis

Acquaintance with the Mysteries of The Capital

Vykdant tarptautinį Erasmus+ projektą „The Mysteries of European Capitals“ gegužės 9 - 13 dienomis Vilniaus inžinerijos licėjaus trečių klasių mokiniai su gidu R. Lukšu keliavo po Lietuvos sostinę Vilnių.

Ekskursija prasidėjo Katedros aikštėje. Mokiniai sužinojo, kur anksčiau tekėjo Vilnia, kodėl Tilto gatvė buvo pavadinta šiuo vardu, kur sargybiniai pasitikdavo žygūnus norinčius patekti į Žemutinę pilį.

Vėliau mokiniai grožėjosi siauromis senamiesčio gatvelėmis, klausėsi legendų, pabuvojo prie pagonių Dievo Ragučio šventyklos akmens, kuriame vanduo anot legendos vidurnaktį trumpam virsta alumi. Aplankė Prezidentūros vidinį kiemelį. Susėdę ant laiptų prie Šv. Kazimiero bažnyčios ir klausėsi kiek šiurpoko pasakojimo.

Ekskursiją baigė prie Aušros vartų. Gido pasakojimai leido mokiniams labiau pažinti gimtojo miesto istoriją.

 

3 klasių pradinio ugdymo mokytojos

On the 9th -13th of May implementing Erasmus+ project "The Mysteries of European Capitals" third-grade students of Vilnius Engineering Lyceum with a guide R. Lukšas traveled around the Lithuanian capital Vilnius.

The tour began in the Cathedral Square. Students learned where previously flowed river Vilnia, why Bridge Street got its name, where the guards greeted travelers wishing to enter the Lower Castle.

Later, the students enjoyed the narrow streets of the old town, listening to legends, visited the stone of pagan temple of God Ragutis, in which according to the legend the water at midnight briefly turns into beer. Students also visited the President's inner courtyard. Sitting down on the stairs to the St. Casimir church students listened interesting stories they haven't heard before.

The tour ended at the Gates of Dawn. Guide stories allowed the students to know the history of native city better.

    Primary teachers of third-grade studentsLietuvos ir Latvijos mokinių susitikimas Salaspilyje

The meeting of Lithuanian and Latvian students in Salaspils

2016 m. kovo 16–18 dienomis Vilniaus inžinerijos licėjaus mokinių grupė (tautinių šokių kolektyvas, etnografinis ansamblis ir mokiniai, geriausiai į anglų kalbą išvertę legendas apie Vilnių) pagal  Erasmus+ projektą „Europos sostinių paslaptys“ kartu su mokytojais vyko susitikti su mūsų projekto partneriais – Salaspilio 1-osios vidurinės mokyklos mokiniais (Latvijoje).
Tarptautinį susitikimą mokiniai pradėjo sporto varžybomis, kurias vedė Salaspilio 1-osios vidurinės mokyklos mokytojai. Iš pradžių mokiniai jautėsi kiek nedrąsiai, nesiryžo kalbėti angliškai, bet įpusėjus estafetėms ir susiformavus mišrioms komandoms drąsos atsirado daugiau. Pasibaigus estafetėms, komandų laukė krepšinio varžybos. Po varžybų Latvijos bendraamžiams mūsų mokiniai įteikė pintas draugystės apyrankes.
Po vakarienės Vilniaus inžinerijos licėjaus mokiniai su mokytojais buvo suskirstyti į 5 skirtingas komandas. Visi turėjo aplankyti 5 mokyklos klases, kuriose jų laukė Latvijos mokytojų ir mokinių parengtos veiklos. Pirmiausia komandos mokėsi žaisti porinį stalo žaidimą „Fliiper“. Išaiškėjus nugalėtojui ir išsidalinus saldžius prizus, mokiniai toliau keliavo į kitas klases, kur jų laukė įdomios ir įtraukiančios veiklos: skambant latvių liaudies muzikai komandos nariai galėjo išsirinkti jiems patinkančią tautinio rašto schemą ir ją sudėlioti iš smulkių spalvotų kaladėlių. Trečioje klasėje jų laukė karaokė, čia skambėjo mokinių žinomos dainos, net ir lietuviškos! Dar vienoje klasėje mokiniai galėjo žaisti šaškėmis, o pabaigoje susipažino su latvių kultūra: skirtingų  komandų mokiniai dėliojo Latvijos etnografinių regionų dėlionę, o paskui visi kartu sudėjo bendrą Latvijos žemėlapį. Mokiniai išmoko latvišką liaudies žaidimą ir mainais pamokė latvių vaikus bei  mokytoją lietuviško žaidimo.

Antroji susitikimo diena prasidėjo kelione į Rygą, ten jau laukė draugai latviai. Mokiniai susiskirstė į 9 mišrias komandas, gavo Rygos senamiesčio žemėlapį su įvairiomis užduotimis ir kartu su mokytojais pradėjo orientacines varžybas.

Vienų žemėlapio nuotraukose užfiksuotų objektų teko ilgokai ieškoti, kiti buvo lengviau randami.

Po varžybų buvo laisvo laiko pasigrožėti Rygos senamiesčiu, o po pietų keliauninkai vyko į Salaspilį, kur po truputį pradėjo ruoštis vakariniam koncertui.

Į Salaspilio kultūros centro salę Latvijos mokinius, tėvelius bei svečius kvietė ir renginį vedė Salaspilio 1-osios vidurinės mokyklos mokytojai – Girtas ir Kristapas. Scenoje pasirodė Salaspilio šokių grupė „Dzīparinš“ ir muzikos ansamblis „Atvariņi“, publiką sužavėjo Vilniaus inžinerijos licėjaus tautinių šokių kolektyvas (vadovė Inga Bessmertnaja). Mūsiškiai latviams atliko 5 šokius: „Kepurinė“, „Žiogeliai“, „Sėjau rūtą“, „Polkutė“ ir „Tarantela“. Scenoje dainą „Kas po mano sodelį vaikščiojo“ atliko etnografinis ansamblis (vadovė Goda Kovalenkienė).

Pasibaigus koncertui Erasmus+ projekto „Europos sostinių paslaptys“ koordinatorės Latvijoje Ieva Hermane ir Lucija Snikere apdovanojo mokinių komandas, dalyvavusias orientacinėse varžybose po Rygos senamiestį, ir įteikė vaikams Rygos senamiesčio žinovų sertifikatus bei prizus. Vakare Latvijos mokiniai pakvietė Vilniaus inžinerijos licėjaus draugus į mokyklos diskoteką, o mūsų mokytojai turėjo galimybę pabendrauti ir darbo patirtimi pasidalinti su Latvijos kolegomis.
Penktadienio rytą su Latvijos mokiniais susitikome Nacionaliniame botanikos sode, kur buvo galima patekti į skirtingas klimato zonas, rasti orchidėjų, kaktusų, tropinių, citrusinių ir kitų augalų. Savo vizitą Latvijoje baigėme pasivaikščiojimu Dauguvos upės krantu.
Susitikimo su projekto partneriais metu mokiniai susipažino su Latvijos sostinės paslaptimis, pagilino savo anglų kalbos žinias, pabendravo su bendraamžiais ir nekantriai laukia Salaspilio 1-osios vidurinės mokyklos mokinių, birželį atvykstančių į Vilnių!

Direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui Roberta FiravičiūtėRuošiamės susitikimui su Latvijos bendraamžiais  

Preparing for the meeting with Latvian students

Kovo 16-18 dienomis licėjaus šokių kolektyvas, etnografinis ansamblis bei geriausiai legendas apie Vilnių į anglų kalbą išvertę mokiniai vyks susitikti su tarptautinio projekto partneriais Salaspils 1. vidusskola mokiniais.  Šiuo metu intensyviai vyksta paruošiamieji darbai.  Kolektyvai repetuoja prisistatymo programą, o vyresnių klasių merginos pina draugystes apyrankes, kurias padovanos bendraamžiams iš Latvijos. Visi nekantriai laukiame  kelionės, naujų susitikimų ir įspūdžių.

On the 16-18th of March our folk dance group, ethnographical ensemble and students with the best legends translations will meet with project partners students from Salaspils 1 vidusskola. Students are now preparing for the visit: they are having rehearsals, students make them bracelets of friendship. We are all waiting for this journey, new friends and impressions.


Praktiniai mokymai „Kaip kūrybingai naudoti SMART ir PREZI programas pamokose“

Practical training “How to creatively use the SMART and PREZI programs during the lessons”

Pagal tarptautinio projekto veiklų planą 2015-2017 metams, mūsų mokyklos mokytojai turi dalintis gerąja patirtimi ir organizuoti praktinius mokymus, kurių metu mokytojai galėtų tobulinti IKT kompetencijas, išmoktų naudotis  SMART,  PREZI  programomis, kurias galima kūrybingai naudoti pamokose. Vasario 11 d. tokie mokymai vyko pradinių klasių mokytojoms.  Mokytojos  mokėsi kurti pateiktis su SMART programa, išbandė SMART programos galimybes, dalinosi idėjomis. Mokymus vedė pradinių klasių mokytojos ekspertės Lina Kairiūkštienė ir Renata Žukauskienė.  Panašūs mokymai dar tęsis ir kovo mėnesį, kurių metu  mokytojai bandys kurti pateiktis su PREZI programa ir dalintis gerąja patirtimi.   

 

                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Ponomariovienė

 

According to the activities plan of the international project for the years 2015-2017, our school teachers have to share good practices and organise practical training in which teachers could develop ICT competencies, learn how to use SMART and Prezi programs that can be creatively used during the lessons. On the 11th of February such training were organised for primary school teachers. Teachers learned how to make presentations with the SMART program, tried the possibilities of the SMART program, shared the ideas. The training was led by primary school teachers experts Lina Kairiūkštienė and Renata Žukauskienė. Similar training will be organised in March, during which the teachers will try to create presentations with Prezi program and share good  practices.
                                                   

 

Deputy Director Jovita Ponomariovienė

 


Virtualus bendravimas su bendraamžiais iš Ispanijos

Virtual communication with students from Spain

Vykdant Erasmus+ projektą “Europos sostinių paslaptys”, mokiniai jau susirado draugų Ispanijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Kroatijoje ir Latvijoje. Vieni su kitais bendrauja elektroniniais laiškais, o  sausio 29 d. 8 b klasės mokiniai turėjo galimybę virtualiai pabendrauti su savo bendraamžiais iš Ispanijos Skype pagalba. Mokiniai klausinėjo vieni kitų apie laisvalaikį, mėgstamą muziką, užsienio kalbų mokymosi būdus. Aštuntokas Matas ispanams papasakojo legendą apie Vilniaus įkūrimą, o patys išgirdo legendą apie Ispanijos žymų rašytoją. Pokalbio pabaigoje sutarėme, kad ir ateityje būtinai tęsime virtualias pamokas.

                                                                                      Anglų k. mokytoja Aurelija Čebelienė

During the Erasmus+ project "The Mysteries of European capitals" students have found friends in Spain, Bulgaria, Romania, Croatia and Latvia. They communicate with each other by e-mails and on the 29th of January students of 8b grade had the opportunity to communicate with students from Spain by Skype. The students asked each other about leisure, favorite music, foreign language learning. Student Matas told the legend of the founding of Vilnius to Spanish students and Lithuanian students heard the legend of famous Spanish writer. At the end of the conversation we agreed that in the future we will continue to make virtual lessons.

                                                                               English teacher Aurelija Čebelienė

 


Filmas, pristatantis mūsų mokyklą

Film about our school


Projekto stendas mokykloje

The Stand of Project at School


Žodynėlis

Lithuanian Glossary of main phrases

The glossary was illustrated by third, fourth and fifth grade students of Vilnius engineering lyceum. 


Žodynėlio kūrimas 

The Process of creating a Glossary

Students of Vilnius engineering lyceum created a glossary of useful phrases about food, sports, leisure. They think that these phrases will be useful for partners schools to learn Lithuanian language. This glossary was illustrated with colourful drawings.
Logo created by Lithuanian team. 

The Leaflet of Lithuania


Download
Information about Lithuania, it's capital Vilnius and our school
About Lithuania.pdf
Adobe Acrobat Document 4.8 MB

Susitikimas su mokytojais iš Latvijos

 Meeting with teachers from Latvia

Teachers from Salaspils 1. vidusskola (Latvia) visited Vilnius engineering lyceum (Lithuania). Latvia is Erasmus + project “The Mysteries of European Capitals” partner. During short visit teahers had the opportunity to get acquainted with the organisation of education in Lyceum, to see the classes and other school spaces.Miesto paslaptys su žaidimais

Secrets of the City with Games

    Third and fourth grade students from the section of Dvarčionys togehter with their teachers went to get acquainted with the secrets of the Iron Wolf city – Vilnius.  After seeing the oldest place in the capital – the Cathedral Square and after the legends were heard students went up to Gediminas Hill. There they not only wondered about the castle tower and its history, ancient priests and the secrets of the city but also were divided into teams and compeded to illustrate better the ancient townspeople and medieval battle. When the competing teams howled as, according to the legend, howled the symbol of the city - an iron wolf, many tourists were suprised.  By playing, competing, listening to the stories and answering the guide questions students got acquainted with the secrets of capital. Now they will be able to show their parents the place of the Cathedral from which the excellent view of the Royal Palace, Three Crosses and Gediminas Tower can be seen.